Агенция митници вече предоставя възможност за разплащане онлайн по суми за внос, чрез Visa и Mastercard!

След надраграждане на системите на Агенция Митници, вече е възможно всеки търговец или физическо лице да заплаща онлайн дължимите суми по вносните ставки, глоби, акцизи и санкции в една сметка.

Митническите учреждения са оборудвани с физически ПОС терминали, с което се облекчава режима по заплащане на сумите дължими от физическо или юридическо лице, дължащо ДДС и Мито по внос на стоки внесени по въздух, море или преминало сухопътна граница.

Предоставя се възможност за погасяване на задълженията директно на гише посредством виртуален ПОС/физически ПОС терминал, без намесата на митнически служител или банкови извлечения с цел увеличаване на бързо освобождаване при погасяване на задълженията и вдигане на стоките непосредствено след декларирането им.

В единната сметка по митническото законодателство постъпват сумите за мита (и лихви за забава), ДДС при внос (и лихви за забава), акциз при внос (и лихви за забава), глоби и санкции.