Обмитяване на товари

Митнически услуги по освобождаване, изнасяне и складиране

Обмитяване на товари

hr

Тийм Карго Ем Ди ООД предлага на своите клиенти всички видове митнически услуги, свързани с представянето на клиентите пред митническите власти. Ние винаги се стараем да предложим на нашите клиенти оптимални транспортни решения. За много хора и фирми, които не внасят или изнасят редовно, Обмитяването на пратки е досадна материя. Тъй като самата подготовка на документи и проверка на митнически такси не винаги е по силите на хора, които не познават материята, често се случва да заплатите много повече, отколкото, ако ползвате услуги на спедиторска фирма Тийм Карго Ем Ди ООД!

При вноса на товари се прилагат определени правила по отношение на обмитяването на стоки в съответствие с търговската политика на страната. Тийм Карго Ем Ди ООД  ще извърши вместо Вас всички необходими процедури при обмитяване на товари, и ще Ви осигури цялостно митническо представителство при международен транспорт на стоки. Подаването на митническа декларация често е свързано с много грешки, загуба на време и нерви от страна на хора, които не са запознати с материята и затова Ви предлагаме професионално обслужване от доказан лидер в бранша.

Обмитяване на пратки и митнически услуги
по освобождаване, изнасяне и складиране

hr

Внос

При внос на стока са Ви необходими определен документи, които да подготвите, в зависимост от стоката. Консултирайте се с нас!

Често внасяни стоки

За често внасяни стоки в някои случай може да се приложат само товарителници. Свържете се с нас и се разберете дали и Вашия случай не е такъв!

Представяне пред митница

Нуждаете се от представяне пред митница? – Вие сте на правилното място.

Износ

При износ на стока са Ви необходими определен документи, които да подготвите, в зависимост от стоката. Консултирайте се с нас!

Забранени за внос стоки

Това са стоки, които не се приемат за внос, поради забрана за внасянето им в Република България или поради високия риск от повреди или други специални изисквания.

Обезпечение по режим транзит

Тийм Карго Ем Ди ООД предлага на своите клиенти обезпечение по режим „транзит“.

Обмитяване на товари от цял Свят!

hr

Внос

Износ

Складиране

Във връзка с промените в ЗДДС и ЗА, както и указанията БДС № 18/20.12.2002г, Митница Аерогара София декларира, считано от 01.01.2003 год. следните сметки за приходи на републиканския бюджет:

Булбанк АД – клон Калоян:
банков код 62176307
Митница Аерогара София:
сметка 300 004 780 5
Мито БИН 7301 28 000 2
ДДС 7301 08 000 4
Акциз 7301 03 000 3
Глоби, лихви 7301 50 000 4

В платежните документи и потвърдителните писма от банките за извършен превод на суми за обмитяване, задължително трябва да фигурират номерата на търговските фактури като основание за плащане. Извършените до обяд преводи за обмитяването ще осигурят освобождаване на товарите Ви до края на работният ден.

Повече информация може да намерите в:
www.customs.bg

Заявка за Обмитяване на пратки и митнически услуги

За да подадете Вашата Заявка за Обмитяване на пратки и митнически услуги, моля натиснете бутона и след получаване на заявката за Обмитяване на пратки и митнически услуги, ние от Тийм Карго Ем Ди ООД, ще се свържем с Вас.

ЗАЯВКА ЗА ТРАНСПОРТ