Карго застраховане

Застраховка на товари по време на транспортиране

Карго застраховане

hr

Тийм Карго Ем Ди ООД предлага на своите клиенти освен превоз на стоки по земя, въздух и вода, така и да сключат застраховка Карго за своята пратка. Основната цел на тази Карго застраховката е да обезщети собственика на стоката/пратката за финансови загуби, които могат да бъдат понесени в случай, че нещо се случи с товара или бъде увреден по време на превоза.

Ние винаги се стараем да предложим на нашите клиенти оптимални транспортни решения с модерни превозни средства, отговарящи на Вашите изисквания. Именно затова можете да изберете от 2 вида Карго застраховане – Застраховка на товари по време на международни превози и Застраховка на товари по време на превоз във вътрешността на Република България.


Специализирани застраховки Карго

hr

Карго застраховка по Клауза А 1.1.82

Покрива всички възможни рискове от загуба или повреда на застрахования товар по време на превоза с изключение на следните рискаове: война, политически размирици, стачки, бунтове, умишлено действие или бездействие на застрахования, фалит, банкрут на застрахования, курсови разлики на стойността на стоките на борсата, както и вредите, причинени от недостатъчна или неподходяща опаковка или от непригодност на превозното средство. Към покритите рискове спадат пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие, природни бедствия, кражба, като този риск в България се изключва при кражба на цялото превозно средство.

Специализирани сухопътни превози

Карго застраховка по Клауза В 1.1.82

Покрива пожар, природни бедствия, земетресения, намокряне на товара, навлизане на мокра или речна вода в трюма или контейнера, частична или пълна загуба на пакет от стоката.

Карго застраховка по Клауза С 1.1.82

Това е специализирана Карго застраховка и покрива единствено пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие и пълна загуба. С Карго застраховка по Клауза С 1.1.82 се застраховат стоки в насипно или наливно състояние.

Споделете в Социалните Мрежи!

Карго застраховане в цял свят

hr

внос

Внос

внос

Износ

Складиране

Складиране

Тийм Карго Ем Ди ООД разполага със агенти във всяко голямо пристанище или индустриален район на света, което ни позволява да реагираме най-адекватно и гъвкаво на изискванията на нашите клиенти. Високото качество и ефективност при всеки вид транспорт – сухопътен транспорт, морски транспортвъздушен транспорт или комбиниран транспорт, се основават на дългосрочни договорни отношения с надеждни превозвачи. Нашата услуга не свършва с пристигането на пратката на пристанището. Напротив, ние осигуряваме всички допълнителни услуги – от стандартните документи до морската застраховка и доставката до врата. Ако Вашата пратка се нуждае от сухопътен транспорт, можете да се доверите на професионализма на нашия екип и да сте сигурни в успеха на Вашия проект!

Заявка за Карго застраховане

За да подадете Вашата Заявка за Карго застраховане, моля натиснете бутона и след получаване на заявката за Карго застраховане, ние от Тийм Карго Ем Ди ООД, ще се свържем с Вас.