КАРГО ЗАСТРАХОВАНЕ

Застраховка на товари по време на транспортиране

Карго застраховане

Карго застраховане

Тийм Карго Ем Ди ООД предлага на своите клиенти освен превоз на стоки по земя, въздух и вода, така и да сключат застраховка Карго за своята пратка. Основната цел на тази Карго застраховката е да обезщети собственика на стоката/пратката за финансови загуби, които могат да бъдат понесени в случай, че нещо се случи с товара или бъде увреден по време на превоза.

Ние винаги се стараем да предложим на нашите клиенти оптимални транспортни решения с модерни превозни средства, отговарящи на Вашите изисквания. Именно затова можете да изберете от 2 вида Карго застраховане – Застраховка на товари по време на международни превози и Застраховка на товари по време на превоз във вътрешността на Република България.

Специализирани застраховки Карго

hr

Карго застраховка по Клауза А 1.1.82

Покрива всички възможни рискове от загуба или повреда на застрахования товар по време на превоза с изключение на следните рискаове: война, политически размирици, стачки, бунтове, умишлено действие или бездействие на застрахования, фалит, банкрут на застрахования, курсови разлики на стойността на стоките на борсата, както и вредите, причинени от недостатъчна или неподходяща опаковка или от непригодност на превозното средство. Към покритите рискове спадат пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие, природни бедствия, кражба, като този риск в България се изключва при кражба на цялото превозно средство.

Карго застраховка по Клауза В 1.1.82

Покрива пожар, природни бедствия, земетресения, намокряне на товара, навлизане на мокра или речна вода в трюма или контейнера, частична или пълна загуба на пакет от стоката.

Карго застраховка по Клауза С 1.1.82

Това е специализирана Карго застраховка и покрива единствено пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие и пълна загуба. С Карго застраховка по Клауза С 1.1.82 се застраховат стоки в насипно или наливно състояние.

Карго Застраховане в цял Свят!

Карго Застраховане в цял Свят

Внос

Износ

Складиране

ТИЙМ КАРГО ЕМ ДИ ООД разполага със агенти във всяко голямо пристанище или индустриален район на света, което ни позволява да реагираме най-адекватно и гъвкаво на изискванията на нашите клиенти. Високото качество и ефективност при всеки вид транспорт – сухопътен транспорт, морски транспорт, въздушен транспорт или комбиниран транспорт, се основават на дългосрочни договорни отношения с надеждни превозвачи. Нашата услуга не свършва с пристигането на пратката на пристанището. Напротив, ние осигуряваме всички допълнителни услуги – от стандартните документи до морската застраховка и доставката до врата. Ако Вашата пратка се нуждае от сухопътен транспорт, можете да се доверите на професионализма на нашия екип и да сте сигурни в успеха на Вашия проект!

Заявка за Карго застраховане

За да подадете Вашата Заявка за Карго застраховане, моля натиснете бутона и след получаване на заявката за Карго застраховане, ние от Тийм Карго Ем Ди ООД, ще се свържем с Вас.

ЗАЯВКА ЗА ЗАСТРАХОВКА КАРГО