Считано от 01.08.2020 година, АМ ще има нови сметки за внасяне на митническите сборове!

Списък на сметките на Aгенция “Mитници” за приходи от Митни сборове, ДДС при внос, Акциз при внос, Акциз при сделки в страната и Глоби, лихви и неустойки – валидни от 01.08.2020 г.

AM-Smetki_7301_ot_01-08-2020