Новите кодове на банковите сметки на Агенция Митници, можете да видите в прикачения файл!


Всички банкови сметки на агенция митници, както и кодовете на съотвените митническите учреждения

Сметките на Aгенция “Mитници” за приходи от Митни сборове, ДДС при внос, Акциз при внос, Акциз при сделки в страната и Глоби, лихви и неустойки.

actualni-smetki-AM