Eori номер за регистрация в агенция митници


Агенция митници въведе нов формуляр за издаване на постоянен EORI номер. Издаване на еднократен Ad-hock вече няма. EORI_DV.pdf_

EORI номерът (Economic Operators Registration and Identification number) е уникален идентификатор, който се издава на компании, които търгуват със стоки в рамките на Европейския съюз (ЕС) и извън него. Той служи за идентификация на икономически оператори в рамките на ЕС, както и за улесняване на вноса и износа на стоки.

Когато една компания кандидатства за EORI номер, тя представя информация за своята дейност, регистрационни данни и данни за търговските си партньори. След като номерът е издаден, той се използва при извършването на митнически процедури, като внасяне на стоки в ЕС или изнасяне на стоки от ЕС.

EORI номерът е задължителен за всички компании, които търгуват със стоки в рамките на ЕС или извън него и желаят да извършват митнически процедури. Без него, тези компании няма да могат да внасят или изнасят стоки от ЕС.

Освен това, EORI номерът също така позволява на митническите органи да следят движението на стоките и да установяват техния произход и дестинация, което е важно за гарантиране на безопасността и защитата на потребителите.

EORI номерът е необходим за всички компании, които търгуват със стоки в ЕС, тъй като той позволява да се извършват митнически процедури и да се следи движението на стоките.

EORI номерът е предназначен предимно за компании, които търгуват със стоки в рамките на ЕС и извършват митнически процедури. Въпреки това, в някои случаи физическите лица може да имат нужда от EORI номер.

Ако сте физическо лице и планирате да извършите търговски дейности или движение на стоки в рамките на ЕС, които изискват митнически процедури, ще имате нужда от EORI номер. Това може да включва изнасяне или внасяне на стоки в ЕС за търговски цели, като например продажба на стоки в интернет или участие в търговски изложения.

За да получите EORI номер като физическо лице, можете да се свържете с митническата служба в държавата, където имате регистрирано местопребивание, и да следвате необходимите стъпки за регистрация.

Трябва да имате предвид, че EORI номерът за физически лица може да бъде различен от този за компании и може да се изисква да представите допълнителни документи или информация, за да бъде издаден. Въпреки това, получаването на EORI номер е важно за извършване на търговски дейности в рамките на ЕС, като се гарантира спазването на митническите процедури и осигурява по-лесен достъп до пазара на ЕС.