Eori номер за регистрация в агенция митници


Агенция митници въведе нов формуляр за издаване на постоянен EORI номер. Издаване на еднократен Ad-hock вече няма. EORI_DV.pdf_